Matematiikka

Tehtävät:

1. Geometriset muodot (0.–4.lk)
2. Havainnollista ja ratkaise sanallisia tehtäviä (1.–9.lk)
3. Prosenttilaskut videokuvan avulla (6.–9.lk)


1. Geometriset muodot

Aika: 2 x 45 min
Soveltuvuus: 0.–4.lk

Opiskele geometrisiä muotoja videokameran avulla. Tehtävän tavoitteena on havainnoida ympäristöä sekä miettiä geometristen muotojen tarkoitusta ympäristössä ja kuvallisessa viestinnässä.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Työvaiheet:

 1. Etsi ympäristöstä esineitä ja asioita, joissa on erilaisia geometrisiä muotoja (ympyrä, kolmio, neliö).
 2. Tallenna kohteet videokameralla tai muulla tallennuslaitteella. Kuvaustekniikka:
  •   etsi kuvattava kohde
  •   aloita tallennus
  •   kuvaa kohdetta lähikuvassa noin viisi sekuntia (laske hitaasti viiteen)
  •   etäännytä kamera kohteesta niin, että koko kohde ja ympäristö, missä kohde on, tulevat näkyviin
  •   keskeytä tallennus
  •   anna kamera seuraavalle ryhmässä
  •   etsi uusi kohde
  Jokainen ryhmässä kuvaa 2–4 kohdetta.
 3. Kuvat toimivat myös kuva-arvoituksina: Katselun yhteydessä opettaja voi pysäyttää kuvan, kun kuvassa on lähikuva kohteesta. Oppilaat voivat arvailla, mikä kohde on kyseessä. Jos kohdetta ei tiedetä, opettaja voi antaa lisävihjeitä käynnistämällä videon toiston ja paljastamalla lisää kohteesta. Lopulta kun kamera etääntyy riittävästi kohteesta, se paljastuu kokonaan.
 4. Pohtikaa, miksi kohteessa on tietty muoto. Voisiko siinä olla jokin toinen muoto?

2. Havainnollista ja ratkaise sanallisia tehtäviä

Aika: 30 min
Soveltuvuus: 1.–9.lk

Ratkaise sanalliset tehtävät pienryhmässä kuvaamalla. Tarkastelkaa ryhmän toimintaa jälkikäteen videolta.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)

Tehtävänanto:

Havainnollista seuraavat tehtävät kuvaamalla ne videolle. Ratkaise vastaukset tehtäviin.

 1. Matti jakoi 12 omenaa tasan 4 lapsen kesken. Kuinka monta omenaa kukin lapsi saa?
 2. Korissa on 5 omenaa. Ne täytyy jakaa viidelle lapselle siten, että kukin saa yhden kokonaisen omenan ja että koriin jää yksi.
 3. Valitse oppilaiden tehtäväkirjasta jokin sanallinen tehtävä, jonka oppilaat havainnollistavat kuvaamalla.
 4. Tarkastelkaa yhdessä videolta: Millaisia rooleja eri henkilöt ottivat ongelmanratkaisussa? Miten kuvailisit pienryhmän ryhmädynamiikkaa? Miten tunteet, ajatukset ja motivaatio vaihtelivat prosessin aikana?

3. Prosenttilaskut videokuvan avulla

Aika: 1 x 45min
Soveltuvuus: 6.–9.lk

Opettele prosenttilaskemista videokameran avulla.

Laitteisto:

 • videokuvaa tallentava laite (esim. tablet, puhelin, videokamera)
 • jalusta (ei pakollinen)
 • editointiohjelma (ei pakollinen)

Työvaiheet:

 1. Kymmenen oppilasta istuu pulpettien päällä.
 2. Aseta videokuvaa tallentava laite luokan eteen niin, että kaikki näkyvät kuvassa. Jos kuvaat iPadillä (tai vastaavalla laitteella), voit kuvata suoraan iMovie-ohjelmaan (tai vastaavaan ohjelmaan), jolloin otosten esittäminen perättäin onnistuu helposti.
 3. Käynnistä tallennus ja kuvaa oppilaita noin 10 sekuntia. Keskeytä tallennus.
 4. Kuvasta poistetaan neljä oppilasta. Muut oppilaat eivät saa liikkua tallennustauon aikana.
 5. Käynnistä tallennus ja kuvaa oppilaita jälleen noin 10 sekunnin ajan. Keskeytä tallennus.
 6. Kaksi oppilasta palaa takaisin kuvaan.
 7. Käynnistä tallennus. Jatka näin haluamasi ajan verran.
 8. Katselun yhteydessä opettaja tai ryhmä voi keskeyttä toiston ja kysyä luokalta:
  •   kuinka monta prosenttia jää jäljelle?
  •   kuinka monta prosenttia lähti pois?
  •   kuinka monta prosenttia oppilasmäärä kasvoi?

Tehtävä on osa Kamerakynäpakkaa.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu