Etsimme vetäjiä saamenkielisiin elokuvatyöpajoihin

Oulun lastenkulttuurikeskuksessa toimiva Valveen elokuvakoulu, Finlandssvenskt Filmcentrum sekä Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma ovat käynnistäneet uuden hankkeen, jossa edistetään elokuvakasvatusta suomeksi, ruotsiksi ja saamen kielillä.

Hankkeessa koulutetaan vuoden 2023 aikana uusia elokuvakasvattajia eri kielialueille. Koulutukseen osallistuvat elokuvakasvattajat järjestävät lapsille ja nuorille työpajoja, joissa harjoitellaan esimerkiksi animaatioiden tekemistä, tutustutaan ympäristöön videokameran avulla ja kuvataan omia uutisia.

Etsimme saamenkielisiä elokuvakasvattajia!

Haemme erityisesti henkilöitä, jotka puhuvat sujuvasti pohjoissaamea, inarinsaamea tai koltansaamea ja jotka pääsevät osallistumaan Valveen elokuvakoulun järjestämään suomenkieliseen koulutuspäivään Oulussa perjantaina 17.3.2023. Päivän aikana koulutuksessa käydään läpi neljä erilaista elokuvakasvatuksen menetelmää ja tutustutaan muun muassa animaatioiden ja uutisten tekemiseen lasten ja nuorten kanssa. Koulutukseen liittyvät matka- ja majoituskulut korvataan niille osallistujille, jotka sitoutuvat pitämään saamenkielisiä työpajoja lapsille ja nuorille koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen osallistuvat henkilöt voivat olla taustoiltaan esimerkiksi opettajia, nuoriso-ohjaajia, koulunkäynninavustajia, mediakasvattajia, taidekasvattajia, varhaiskasvatuksen opettajia, kirjastoalan työntekijöitä, av-alan osaajia tai toimittajia. Myös opiskelijat voivat hakea mukaan! Osallistujilla toivotaan olevan kokemusta lasten kanssa työskentelystä ja kiinnostusta media- elokuva- tai taidekasvatusta kohtaan.

Koulutuksessa opittuja taitoja saa vapaasti hyödyntää jatkossa omassa työssään ja jakaa osaamistaan eteenpäin.

Työpajat koulutuksen jälkeen

Koulutuksen jälkeen osallistujat pääsevät pitämään 90 minuutin mittaisia työpajoja lapsille ja nuorille saamen kielillä esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa tai harrastusryhmissä. Työpajoista maksetaan OVTESin mukainen tuntiopettajan palkka. Myös mahdolliset matka- ja majoituskulut korvataan.

Saamenkielisiä työpajoja järjestetään vuoden 2023 aikana vähintään 10. Saamenkielisten työpajojen koordinoinnista vastaa Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma.

Hae mukaan!

Kiinnostuitko? Tarja Porsanger Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábmasta ottaa vastaan vapaamuotoisia hakemuksia. Haethan 12.3. mennessä!

Tarja Porsanger
tarja.porsanger(at)samediggi.fi
p. 010 839 3182
p. 050 569 6065

 

 

Saamen- ja ruotsinkielistä elokuvakasvatusta edistetään yhteistyön avulla

Oulun lastenkulttuurikeskuksessa toimiva Valveen elokuvakoulu, Finlandssvenskt Filmcentrum sekä Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma ovat käynnistäneet uuden hankkeen, jossa edistetään elokuvakasvatusta suomeksi, ruotsiksi ja saamen kielillä. Yhteistyö mahdollistaa ruotsin- ja saamenkielisten lasten ja nuorten tasavertaiset mahdollisuudet saada osallistua laadukkaaseen elokuvakasvatustoimintaan.

Vuoden 2023 aikana hankkeessa käännetään ruotsiksi ja saamen kielille elokuvakasvatuksen oppimateriaaleja sekä koulutetaan uusia elokuvakasvattajia eri kielialueille. Koulutukseen osallistuvat elokuvakasvattajat järjestävät lapsille ja nuorille työpajoja, joissa harjoitellaan esimerkiksi animaatioiden tekemistä, tutustutaan ympäristöön videokameran avulla ja kuvataan omia uutisia.

Hanke huipentuu valtakunnalliseen Koulujen elokuvaviikkoon 2.–8. lokakuuta, jolloin kaikki Suomen peruskoulut kutsutaan mukaan nauttimaan elokuvasta taiteena, kulttuurina ja kielenä. Teemaviikolla tarjotaan maksutta elokuvia, työpajoja sekä oppimateriaaleja verkon kautta kaikille kouluille. Elokuvaviikon ohjelmisto julkaistaan syksyllä 2023 osoitteessa www.elokuvaviikko.fi.

 

Mitä on elokuvalukutaito? 

Keskeisenä tuloksena hanke julkaisee ja pilotoi eri ikäluokille räätälöidyn elokuvalukutaidon toimintamallin. Elokuvalukutaito on osa laajaa lukutaidon käsitettä. Audiovisuaalinen kerronta voidaan nähdä kielenä, jota on mahdollista oppia tulkitsemaan ja tuottamaan itse. Elokuvalukutaitoa opettelemalla jokaisella lapsella on mahdollisuus monilukutaidon sekä kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisuun liittyvien laaja-alaisten taitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttp://minedu.fi/etusivu