Elokuvakasvatuskoulutus etänä 5.10.2023

Oulun lastenkulttuurikeskuksessa toimiva Valveen elokuvakoulu, Finlandssvenskt Filmcentrum sekä Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma tekevät yhteistyötä hankkeessa, jossa edistetään elokuvakasvatusta suomeksi, ruotsiksi ja saamen kielillä. Hanke järjestää vuoden 2023 aikana elokuvakasvatuskoulutuksia eri kielialueilla.

Tervetuloa etäkoulutukseen!

Torstaina 5.10. klo 9–14 järjestetään erityisesti saamenkielisille tai Pohjois-Suomessa asuville opettajille ja kasvattajille suunnattu etäkoulutus, jossa käydään läpi erilaisia elokuvakasvatuksen yksinkertaisia menetelmiä, kuten animaatio, elokuvakerronta ja tunnetaidot. Koulutus on käytännönläheinen, tehtäviä kuvataan ja tuotoksia katsotaan yhdessä.

Koulutukseen osallistuvat henkilöt voivat olla taustoiltaan esimerkiksi opettajia, nuoriso-ohjaajia, koulunkäynninavustajia, mediakasvattajia, taidekasvattajia, varhaiskasvatuksen opettajia tai kirjastoalan työntekijöitä. Myös opiskelijat ovat tervetulleita!

Koulutuksessa opittuja taitoja saa vapaasti hyödyntää jatkossa omassa työssään. Osallistujat saavat koulutuksessa käytännön taitoja, joiden avulla he pystyvät pitämään elokuvatyöpajoja lapsille ja nuorille. Koulutus pidetään suomen kielellä.

Koulutus toteutetaan Teamsissa. Osallistujilla tulee olla toimiva verkkoyhteys ja älylaite, jolla voi kuvata videota.

Voit tutustua etukäteen koulutuksessa läpikäytäviin saamenkielisiin työpajaohjeisiin tästä linkistä: www.elokuvaviikko.fi/sme. Työpajaohjeet suomeksi löytyvät kootusti täältä.

Hae mukaan!

Kiinnostuitko? Tarja Porsanger Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábmasta ottaa vastaan vapaamuotoisia ilmoittautumisia. Laitathan viestiä 26.9 mennessä! Mukaan mahtuu noin kymmenen osallistujaa.

Tarja Porsanger
tarja.porsanger(at)samediggi.fi
p. 010 839 3182
p. 050 569 6065

Saamen- ja ruotsinkielistä elokuvakasvatusta edistetään yhteistyön avulla

Oulun lastenkulttuurikeskuksessa toimiva Valveen elokuvakoulu, Finlandssvenskt Filmcentrum sekä Alkuperäiskansojen elokuvakeskus Skábma ovat käynnistäneet uuden hankkeen, jossa edistetään elokuvakasvatusta suomeksi, ruotsiksi ja saamen kielillä. Yhteistyö mahdollistaa ruotsin- ja saamenkielisten lasten ja nuorten tasavertaiset mahdollisuudet saada osallistua laadukkaaseen elokuvakasvatustoimintaan.

Vuoden 2023 aikana hankkeessa käännetään ruotsiksi ja saamen kielille elokuvakasvatuksen oppimateriaaleja sekä koulutetaan uusia elokuvakasvattajia eri kielialueille. Koulutukseen osallistuvat elokuvakasvattajat järjestävät lapsille ja nuorille työpajoja, joissa harjoitellaan esimerkiksi animaatioiden tekemistä, tutustutaan ympäristöön videokameran avulla ja kuvataan omia uutisia.

 

Hanke huipentuu valtakunnalliseen Koulujen elokuvaviikkoon 2.–8. lokakuuta, jolloin kaikki Suomen peruskoulut kutsutaan mukaan nauttimaan elokuvasta taiteena, kulttuurina ja kielenä. Teemaviikolla tarjotaan maksutta elokuvia, työpajoja sekä oppimateriaaleja verkon kautta kaikille kouluille. Elokuvaviikon ohjelmisto julkaistaan syksyllä 2023 osoitteessa www.elokuvaviikko.fi.

 

Mitä on elokuvalukutaito? 

Keskeisenä tuloksena hanke julkaisee ja pilotoi eri ikäluokille räätälöidyn elokuvalukutaidon toimintamallin. Elokuvalukutaito on osa laajaa lukutaidon käsitettä. Audiovisuaalinen kerronta voidaan nähdä kielenä, jota on mahdollista oppia tulkitsemaan ja tuottamaan itse. Elokuvalukutaitoa opettelemalla jokaisella lapsella on mahdollisuus monilukutaidon sekä kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisuun liittyvien laaja-alaisten taitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Elokuvalukutaitotyöpajoja pilotoidaan vuoden 2023 aikana koululuokissa ympäri Suomen.

Sivun alkuun
https://www.kulttuurivalve.fi/fi/lastenkulttuurikeskus/etusivu/http://www.koulukino.fi/https://elokuvapolku.kavi.fi/https://www.kavi.fi/https://ihmefilmi.fi/https://www.cined.eu/fihttp://mediametka.fi/https://filmkamraten.fi/https://www.oulufilmfestival.fi/http://www.lastenkulttuuri.fi/https://culture.hu/fi/helsinkihttps://www.samediggi.fi/skabma-elokuvakeskus/http://minedu.fi/etusivu