Elokuva kuuluu kouluun!

Kilpailu kaikille Suomen 3.-9. luokkien opettajille

Haimme 23.1-11.3.2018 välisen ajan opettajille suunnatussa kilpailussa hyviä perusteluja, selityksiä ja näkemyksiä sille, miksi elokuva kuuluu kouluun. Lupasimme palkita oivaltavimman vastauksen lähettäneen opettajan luokan maksuttomalla koulupäivän aikana järjestettävällä elokuvan mestarikurssilla. Kaikkien osallistujien kesken arvoimme lisäksi elokuvakasvatuspaketteja.

Kilpailuun tuli vastauksia ympäri Suomen. Vastauksissa korostui opettajien syvällinen ymmärrys ja innostus elokuvaa kohtaan ja halu pitää elokuva mukana koulun arjessa ja juhlassa. Monet vastaukset käsittelivät elokuvaa katsomisen näkökulmasta, mutta joukossa oli myös tekemiseen liittyviä näkemyksiä ja kokemuksia. Vastauksia tullaan käyttämään elokuvaviikon viestinnässä ja parhaat julkaistaan myös tällä sivulla myöhemmin.

Voittajaksi valikoitui Vantaan Lehtikuusen koulun opettajan lähettämä vastaus, jossa nostettiin esiin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten elokuva on yhdistettävissä monin tavoin eri oppiaineisiin ja esimerkiksi suomen kielen opetukseen. Tunnetaidot ja elokuvan katsomiseen liittyvä nautinto tuotiin myös vastauksessa esiin. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Elokuvan välityksellä voidaan opettaa eri ikäisille lapsille monia taitoja, esimerkiksi tunnetaitoja. Kuva ja kieli on verraton väline esimerkiksi suomen kielen oppimiseen ja ymmärtämiseen, myös tarinan kertomiseen. Elokuvan sisältöä voidaan työstää kaikissa oppiaineissa, esimerkiksi draama, kuvallinen ilmaisu ja kirjallinen ilmaisu. Elokuvan kautta voidaan pohtia ikäviäkin asioita yhdessä. Elokuva voi olla myös mielihyvää tuottava kokemus ja opettaja voi myös tarjota erilaisia elokuvanautintoja, joita lapset eivät pääse kokemaan koulun ulkopuolella.