ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO – TEHDÄÄN

Elokuvatyöpaja

Valmista oma elokuvan mestariteos!

Luokka jaetaan noin 4-6 oppilaan ryhmiin, joista jokainen ryhmä valmistaa oman elokuvan seuraavien ohjeiden mukaisesti. Työpajan lopuksi elokuvat katsotaan liittämällä kuvauslaite videoprojektoriin tai televisioon. Katselun jälkeen elokuvista ja niiden tekemisprosessista keskustellaan.

Elokuvat tehdään Taikalamppu-menetelmällä, jolloin tekeminen helppoa vaikka opettajalla ja oppilailla ei olisikaan aiempaa kokemusta elokuvien tekemisestä.

Kesto: 4 x 45min

Ohjeet elokuvan tekemiseen

 

Ohjeet elokuvan tekemiseen

Välineet:

•   Kuvauslaite: videokamera, iPad tai muu tablet-tietokone tai puhelin
•   Video- / dataprojektori elokuvien katsomista varten

Työpajan vaiheet:

1. Ideointi ja käsikirjoitus – 90 min

•   Lämmittely improvisaatioharjoituksin. Koko luokka. (45 min)
•   Tarinoiden ideoiminen. Pienryhmä (15 min)
•   Tarinoiden esitteleminen, kehittäminen ja tarinoista päättäminen
•   Sovitaan työnjako, kuvauspaikat ja muut järjestelyt. Koko luokka. (30 min)

2. Kuvaaminen – 90 min-

•   Jaetaan kamerat ja käydään läpi sen toiminnot. Opetellaan käskykieli ja sovitaan kokoontumisaika. Koko luokka. (15 min)
•   Pienryhmät. (50 min)
•   Elokuvien ensi-ilta ja palaute. Koko luokka. (25 min)

Opettajalle

Tutustu Taikalamppu-menetelmän oppaaseen, jotta voit vetää työpajan luokallesi ylläolevien vaiheiden mukaisesti. Jos elokuvat kuvataan iPadillä, niin elokuvan voi kuvata suoraan iMovie-editointiohjelmaan, jolloin peruseditointitoiminnot (mm. alku- ja lopputekstien, musiikin ja äänitehosteiden lisääminen sekä kuvattujen leikkeiden trimmaaminen) onnistuvat helposti.

Elokuvat voidaan tehdä vapaisiin aiheisiin tai elokuvan teemat voidaan yhdistää eri oppiaineisiin tai aiheisiin (esim. Lapsen oikeuksien sopimus).

Elokuvat voivat myös käsitellä elokuvaviikolla katsottua elokuvaa:
•   tehdään elokuvalle jatko-osa,
•   kuvataan elokuvan mieleenpainuvin kohtaus,
•   käsitellään elokuvan teemaa omassa elokuvassa
•   tms.