ALAKOULUN ELOKUVAVIIKKO: KOETAAN

Elokuvan katsomisen jälkeen

a) Keskustelkaa yhdessä; miltä pelikaanimies näyttää, mikä on samanlaista tai erilaista kuin ihmisessä tai linnussa? Entä pelikaanimiehen sisäinen puoli, millaisia ajatuksia hän ajatteli? Millaisia tunteita hänellä oli eri asioita tai ihmisiä kohtaan? Minkä eläimelle kuuluvan ominaisuuden tai taidon sinä haluaisit itsellesi? Millä tavoin ihminen eroaa eläimestä? Mitä ihmisellä on sellaista mitä eläimillä ei ole? (tunteet ja muistot)

b) Elokuvan alussa kuvataan merta kauniisti lintuperspektiivistä. Keskustelkaa miksi ohjaaja on valinnut sellaisen kuvakulman tarinan alkuun. Mitä kuva kulmalla haluttiin kertoa? (pelikaanin silmin) Missä ihminen voi katsoa asioita lintuperspektiivistä eli yläkulmasta? (esim. näkötornissa, lentokoneessa) Mitä muita kuvakulmia tiedätte? (sammakkoperspektiivi eli alakulma sekä silmän taso)

Kuva: Pelikaanimies©Lumifilm, 2004